Forum Gladiatorius (19)
Banka (9)
Cvičiště (20)
Gildovní tržiště (15)
Knihovna (15)
Lázně (20)
Negotium X (9)
Skladiště (6)
Síň mistra války (20)
Templum (20)
Vila Medici (18)
Toto je hlavní sídlo gildy MastersOfDisaster. Všichni noví členové zde mohou využít lázní, představit se starším válečníkům a obecně najít další informace o gildě. Forum Gladiatorius je také velmi důležité, jedná se totiž o administrativní centrum gildy.